Po owocach ich poznacie
Mt. 7, 16

Doradztwo informatyczne:

 • Ministerstwo Finansów, 
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej - Centrum Informatyczne Edukacji,
 • KPMG,
 • Ernst & Young,
 • Deloitte Business Consulting,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia, 
 • Centrum Projektów Europejskich,
 • Wydawnictwo Raabe,
 • Metro Warszawskie,
 • Urząd Marszałkowski w Lublinie,
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
 • Sygnity,
 • Decsoft,
 • Grupa "Lew",
 • Eversis,
 • eo Networks,
 • SMT,
 • Mobilne Texty.

Szkolenia: 

 • Ministerstwo Finansów,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Narodowy Bank Polski, 
 • Prokuratura Krajowa,
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • PKN Orlen,
 • Ernst & Young,
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Urząd Miejski w Gdańsku,
 • Biblioteka Narodowa,
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe,
 • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
 • Centrum Informatyki Statystycznej,
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń,
 • Polska Telefonia Cyfrowa,
 • GTS Energis,
 • Bank Millennium,
 • Credit Agricole,
 • Eurobank,
 • Radmor,
 • Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
 • Wydawnictwo Raabe, 
 • Grupa Interia.pl,
 • MakoLab,
 • Ateris,
 • HLIF,
 • Rohlig Suus Logistics,
 • SDL Polska,
 • Sankom,
 • Akonet,
 • Eurocompass,
 • Connectis,
 • RebelsValley,
 • Izba Administracji Skarbowej w Łodzi,
 • Urząd Statystyczny w Warszawie,
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej,
 • Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi,
 • Jednostka Wojskowa nr 4809 w Zegrzu, 
 • Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowego Banku Danych w Rzeszowie,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,
 • Samorząd Studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.