Certyfikaty OMG Certified UML Professional 2 (OCUP2), wydawane przez Object Management Group, organizację odpowiedzialną za rozwój standardu UML, stają się powoli coraz bardziej rozpoznawalne i cenione także w Polsce. Szkolenie przygotowuje do egzaminu OCUP2 na poziomie Foundation. Zawartość szkolenia jest dostosowana do zmienionej przez OMG w 2014 roku formuły egzaminu, który nosi teraz nazwę OCUP2 i koncentruje się bardziej na umiejętności praktycznego modelowania i analizy przykładowych modeli, niż na znajomości metamodelu UML.

Szkolenie prowadzi wykładowca posiadający certyfikat OCUP na poziomie Advanced. W cenie szkolenia nie jest zawarty egzamin.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • analityków i projektantów systemów informatycznych,
 • osób zamierzających przystąpić do egzaminu OMG Certified UML Professional 2 na poziomie Foundation.

Umiejętności wymagane przed odbyciem szkolenia:

 • podstawowa znajomość notacji UML,
 • zalecane wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu "Modelowanie w języku UML",
 • dobra znajomość języka angielskiego (egzamin OCUP2 zdaje sie w języku angielskim).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • znać język UML w zakresie objętym egzaminem OCUP2,
 • zdać egzamin OCUP2 z wynikiem pozytywnym.

Szkolenie trwa 2 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, dyskusje, ćwiczenia. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć.

Program szkolenia:

Uwaga! Wiele szkoleń  dostępnych na rynku przygotowuje do starego egzaminu OCUP, który nie jest już dostępny.

My przygotowujemy do nowej edycji egzaminu OCUP2!

Dzień 1.

 1. Egzamin OCUP2 Foundation - wprowadzenie.
 2. Po do modelujemy? Cele modelowania.
 3. Metamodel UML.
 4. Diagramy czynności.
 5. Diagramy przypadków użycia.

Dzień 2.

 1. Diagramy klas.
 2. Diagramy stanów.
 3. Diagramy sekwencji.
 4. Diagramy obiektów.
 5. Diagramy pakietów.
 6. Powtórzenie i podsumowanie.