UML (Unified Modelling Language), graficzny język diagramów, jest podstawowym narzędziem pracy i komunikacji uczestników projektu informatycznego - analityków, projektantów, programistów, a także klienta. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady modelowania języku UML, samodzielnie tworzą pierwsze diagramy oraz uczą się stosować sprawdzone wzorce i dobre praktyki. Szkolenie ma charakter przeglądu wszystkich rodzajów diagramów języka UML. Omówienie najważniejszych i najczęściej używanych rodzajów diagramów jest uzupełnione praktycznymi ćwiczeniami.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • kierowników projektów informatycznych, analityków i projektantów,
 • osób, które do tej pory nie używały w swojej pracy języka UML, lub używały go w ograniczonym zakresie,
 • osób, które chcą usystematyzować swoją wiedzę o modelowaniu w języku UML.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • rozumieć zasady analizy i projektowania w języku UML,
 • umieć czytać diagramy w języku UML,
 • umieć tworzyć diagramy w języku UML.

Szkolenie trwa 3 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć. Szkolenie jest prowadzone bez wykorzystania komputerów, a uczestnicy modelują na papierze oraz na tablicy. Pozwala to uczestnikom skupić się na istocie modelowania, a nie na obsłudze narzędzia. Osobom pragnącym nabyć umiejętności modelowania w Enterprise Architect, polecamy udział w szkoleniu "Modelowanie w Enterprise Architect".

Program szkolenia:

Dzień 1.

 1. Język UML - wprowadzenie.
 2. Przypadki użycia i diagramy przypadków użycia.
 3. Pisanie scenariuszy przypadków użycia.
 4. Zależności pomiędzy przypadkami użycia.

Dzień 2

 1. Diagramy czynności.
 2. Zaawansowane techniki tworzenia diagramów czynności.
 3. Zasady analizy i projektowania obiektowego.
 4. Diagramy klas.

Dzień 3.

 1. Diagramy stanów.
 2. Diagramy interakcji.
 3. Diagramy komponentów i diagramy rozlokowania.
 4. Przegląd pozostałych diagramów języka UML.